T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 12 Ekim 2018 tarihli Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Basın Duyurusu aşağıda yer almaktadır.


    "Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 07.08.1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da (32 sayılı Karar) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelere yönelik bazı düzenlemeler yapılmış olup, bahse konu düzenlemede yeni yapılacak veya mevcut akdedilmiş sözleşmelerle ilgili olarak, Bakanlığımızca uygun görülen bazı hallerin istisna tutulabileceği de hüküm altına alınmıştır.

    Ayrıca, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2018-32/51 sayılı Tebliğ 06.10.2018 tarihli 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu 32 sayılı Karar Değişikliğine ilişkin kapsam ve detaylar belirlenmiştir. Bu çerçevede, 2018-32/51 sayılı Tebliğ konusu Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerle ilgili olarak Bakanlığımız internet sitesi üzerinde Sıkça Sorulan Sorular bölümü oluşturulmuş olup, söz konusu bölüme https://hazine.gov.tr/sikca-sorulan-sorular-dovize-endeksli-sozlesmeler?type=icon linki üzerinden erişilebilmektedir.

    Kamuoyuna duyurulur."